კორონა ვირუსის საწინააღმდეგო ღონისძიებები

ინსპექტირების ცენტრი თოგენი მკაცრად იცავს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს. ცენტრი უზრინველყოფილია სადეზინფექციო საშუალებებით, სისტემატიურად ტარდება სადეზინფექციო სამუშაოები. ცენტრში განთავსებულია კორონა ვირუსის შესახებ საინფორმაციო პოსტერები. მოწესრიგებული და დარეგულირებულია რიგების მართვის სისტემა.