ჩვენს შესახებ

შპს თოგენი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 442263088

 

მიმღების ბანკი: ს.ს “თიბისი ბანკი”
ბანკის კოდი: TBCBGE22
მიმღების ანგარიში: GE65TB7588836020100010
მიმღების სახელი: შპს თოგენი

მისამართი: მ. კოსტავას ქ.5, ჩხოროწყუ 5000