ჩვენი გუნდი

ნინო კაჭარავა

ოფისმენეჯერი

ნინო ქობალია

სპეციალისტი

აკაკი შელია

სპეციალისტი

შოთიკო კაჭარავა

სპეციალისტი

თენგიზი ქარჩავა

სპეციალისტი