ჩვენი გუნდი

ნინო კაჭარავა

ოფისმენეჯერი

შოთიკო კაჭარავა

სპეციალისტი

ნინო ქობალია

სპეციალისტი

აკაკი შელია

სპეციალისტი

თენგიზი ქარჩავა

სპეციალისტი

გიორგი თოდუა

სპეციალისტი