ავტომობილების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების A ტიპის ორგანო

თოგენი

პტი თარიღის გამოთვლა

“თოგენი” – A ტიპის ავტომობილების ინსპექტირების ცენტრი ახორციელებს M1, M2 და N1 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირებას. ინსპექტირების ცენტრი აღჭურვილია გერმანული წარმოების BOSCH-ის თანამედროვე დანადგარებით, რაც უზრუნველყოფს ტესტირების პროცესში მიღებული შედეგების სიზუსტეს.

ინსპექტირების ცენტრის პერსონალის კომპეტენცია დადასტურებულია აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ. პტი ცენტრის შენობა სრულად ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე. ცენტრში ანგარიშსწორება შესაძლებელია საბანკო გადარიცხვით ან TBC PAY-ის სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. ინსპექტირების ცენტრი მუშაობს ყოველდღე, ორშაბათიდან-კვირის ჩათვლით 9 საათიდან – 19 საათამდე.